Op de Oostzee

27 juni, Styrsø – Brännö (2e deel), 6 km.

27 juni, Österby, Læsø – Styrsö (1e deel), 51 km zeilen

 

26 juni, Vesterø – Ōsterby, 17 km .

 

24 juni, Voerså-Læsø (Vesterø), 31 km

 

23 juni, Hou-Voerså, 21 km

 

20 juni, Mou – camping Nature Ferie Hou, 22 km.